2015-08-19

Motivace magisterského studia informatiky na VŠB

Poté, co jsem se pustil do recenze bakalářského studia na VŠB, mi ještě v zajímavých materiálech zůstal dopis vedoucího Katedry elektrotechniky a informatiky - doc. Dr. Ing. Eduarda Sojky, který v záležitostech novinky zaváděné do výuky napsal spolužákovi tento text. Dovolil jsem si jej lehce upravit, aby byl pro čtenáře trochu plynuleji čitelný, nicméně všechny stěžejní myšlenky zůstaly uchovány a rozhodně stojí za to se s nimi seznámit.


cílem magisterského studia (na rozdíl od studia bakalářského) je, aby se posluchači naučili samostatně řešit náročnější (někdy i teoretické) a dosud alespoň lokálně zatím neřešené problémy. Podle toho jsou námi vybrána i témata projektů. Takovým přístupem se také vyznačují všechny dobré university. Cílem magisterského studia (projektu a diplomové práce) není tedy pilovat právě dnes na trhu běžné technologie a postupy, které mají spíše jen rutinní povahu (to jste měli dělat ve studiu bakalářském).


Trvalost znalostí: Uvažte, jak dlouhou platnost mohou mít věci, které dnes oceňujete. Pokud bych v době svých studií aplikoval váš přístup, požadoval bych větší rozsah výuky a prací v oblasti děrování štítků, jazyka Fortran a Algol atd. Oceňuji své vyučující, že mi tehdy vnutili ony znalosti z oblasti třeba matematiky a teoretické informatiky. To je komplex znalostí, který nepodléhá zkáze, který tak snadno sám nedoženete a který současně pomáhá vyřešit problémy (alespoň některé).


Že máte jasno, co budete dělat: To myslím, že si fandíte. Současná doba asi více než dříve bude vyžadovat pružnost z vaší strany. Možná, že to, co dnes myslíte, že budete dělat, přestane během vašeho aktivního věku (nebo i podstatně dříve) existovat.

Na magisterské studium se nesmíte dívat jako na prodloužené studium bakalářské. V tomto studiu se máte naučit zvládnout i náročné (a třeba i teoretické) problémy za pomoci vašeho vlastního úsudku. Magisterským studiem typicky není výuka technik programování, konkrétních nástrojů a knihoven (od toho je studium bakalářské). Magisterským projektem by proto také neměl být projekt, kde se třeba něco +/- rutinního programuje pro nějakou firmu. Chce se zde více. Zamyslete se tedy prosím, nad tím, zda vzdělání magisterské vlastně vůbec potřebujete. Já věřím, že získat jej není v žádném případě špatné. Je to ne pro firmy, ale pro váš celý život. Jednoduše se učíte samostatně myslet. V jakém terénu to trénujete, nemusí být až tak moc rozhodující. Firmám často fakticky postačí ona úroveň bakalářská (ze setrvačnosti to ale ne vždy nahlas říkají).


K tématu semestrálních projektů: Projekty jsou předstupněm diplomové práce. S vlastními tématy posluchačů pro diplomové práce máme již delší dobu špatné zkušenosti. Často se stává, že práce v podstatě nemá povahu práce diplomové, ale spíš práce bakalářské. Naznačujete, že vaše vlastní téma by nemuselo pracovníky katedry zatížit: Během řešení projektu a diplomové práce se stále posluchači mají něco učit. Pokud jste schopen kolegy "nezatížit", pak něco není, jak má být. Buď není téma dost obtížné, pokud je už nyní sám dokážete vyřešit, a nebo již všechno umíte. Můžete také přeposlat kamarádům tento vysvětlující dopis (když už jsem mu věnoval ten čas).

Souhlasíte s tímto názorem vedoucího naší katedry? Můžete mi napsat do komentářů!

Update 2019: toto je dobré...

Mé další články spojené s Vysokou školou Báňskou - technickou univerzitou:

Žádné komentáře :

Okomentovat

Dotaz, připomínka, oprava?
(pokud máte problém s vložením příspěvku, vyzkoušejte to v prohlížeči Chrome)