Zobrazují se příspěvky se štítkemlinux. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemlinux. Zobrazit všechny příspěvky

2016-09-19

Termosenzor MAX6675 na RaspberryPI

Po prvotním nadšení z pořízení Raspberry PI a provozování Kodi mě napadlo, že bych mohl taky zkusit do něj něco zapojit a tak jsem na eBayi zakoupil termo čidlo MAX6675. Zatím jsem neměl jasný účel pro jaký to chci použít, ale znáte to, prostě to chcete a stejně trvá měsíc, než to z Číny přijde... Uběhl necelý půlrok a já našel důvod, proč ho zprovoznit: Důvodem se stal výměnný pobyt ve Finsku, kde sice přežívám jen se základním vybavením, ale Raspberry mám s sebou také.Co činí komplikace? MAX6675 thermocouple je původně prvek pro Andruino, ne Raspberry, ovládá se přes sběrnici SPI, nicméně tu má Raspberry také a proto je možné pži použití knihovny WiringPI zprovoznit systém i na této platformě. V podstatě by to nemělo být vůbec složité, jde o to to jenom správně zapojit piny podle schématu, program zkompilovat a spustit, ale...

Předně PINOUT se může lišit podle SW konfigurace. Já použil vzor z tohoto webu podle tohoto videa. Protože však z materiálů není na první pohled zřejmé, jak to zapojit, tak přidávám překreslené schéma:


Dále je třeba Raspberry PI 3 oživit vhodným softwarem a ovládat. Jako operační systém posloužil Raspbian GNU/Linux 8, tedy super základní verze Linuxu bez GUI. Připojení na něj tradičně přes Putty a hurá na konfiguraci.

Na začátek je dobré si OS vylepšit podle mého dřívějšího návodu
sudo su
apt-get update
sudo apt-get install git-core
cd wiringPi
./build
gpio -v
gpio readall !dont take care about error
cd ..
sudo raspi-config
Advanced => SPI => Enable => Finish
shutdown -r
gpio load spi 
mkdir MAX6675Pi

cd MAX6675Pi
gcc myMAX6675.cpp -lwiringPi -o thermometer
chmod +x thermometer
./thermometer

Teď už program poskytuje nějaké hodnoty a je možné se pustit do složitějších programátorských činností. Pro méně zkušené, program teď běží v aktivním režimu, takže po přerušení přestane snímat hodnoty. Předělat to lze jednak spuštěním na pozadí nebo vytvořením služby, ale o tom později.
./thermometer &
Zkoušel jsem také jiný předpřipravený program z GitHubu autora mttrb, ale ten počítá s jiným zapojením. Když se mi jej konečně podařilo zkompilovat, tak nefungoval, proto jsem využil triviálního příkladu výše.Mám v plánu tento jednoduchý návod ještě rozšířit o složitější funkcionalitu, zejména co se týká zobrazování hodnot uživatelsky přívětivým způsobem, ale o tom později, doufám, že vám tento "návod" usnadnil začátek...

Můj C++ kód nezobrazuje záporné hodnoty teploty! Kdyby to chtěl někdo opravit, rád zveřejním novou verzi...
 

2015-12-13

WebRTC2SIP neúspěšná kompilace

Toto je neúspěšný pokus o kompilaci projektu WebRTC2SIP, který jsem zamýšlel využít v projektu. Mělo jít o spuštění se všemi závislostmi na Ubuntu Server 14.04.3 LTS x64. Vycházel jsem při tom z oficiálních tutoriálů 1 a 2, bohužel jsem se zasekl na knihovně tinyNET obsaženou ve frameworku Doubango, kterou nejsem schopný bez hlubších znalostí opravit. Vzhledem k tomu, že se Doubango již dále nevyvíjí, tak nevím, jak dále odstranění problému směřovat. 

Každopádně spousta dílčích problémů byla úspěšně vyřešena, takže pokud se této problematice věnujete a přijdete na nějaký update, dejte mi vědět v komentáři pod textem. Děkuji. Teď už ale k samotnému postupu:

#programové závislosti a prerekvizity
apt-get install -y make libtool autoconf subversion git cvs wget gcc

apt-get install -y libxml2-dev

#solution for E: Unable to locate package libogg-devel
apt-get install -y libogg-dev 

#solution for E: Unable to locate package gcc-c+
apt-get install -y g++

#solution for E: Unable to locate package pkgconfig
apt-get install -y pkg-config

#solution for E: Unable to locate package libvpx-devel
apt-get install -y libvpx-dev

#solution for E: Unable to locate package speex-devel
apt-get install -y libspeex-dev#libspeex (audio codec) an libspeexdsp (audio processing and jitter buffer) are optional.
wget http://downloads.xiph.org/releases/speex/speex-1.2beta3.tar.gz
tar -xvzf speex-1.2beta3.tar.gz
cd speex-1.2beta3
./configure --disable-oggtest --without-libogg 
make && make install#libsrtp nezbytné pro zabezpečené RTP
cd /usr/src/
git clone https://github.com/cisco/libsrtp/
cd /usr/src/libsrtp
CFLAGS="-fPIC" ./configure --enable-pic 
make && make install
make runtest
#error fixing#OpenSSL nutné pro zabezpečení 
cd /usr/src/
wget http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.1c.tar.gz
tar -xvzf openssl-1.0.1c.tar.gz
rm openssl-1.0.1c.tar.gz
cd /usr/src/openssl-1.0.1c
make install_sw
./config shared --prefix=/usr/local --openssldir=/usr/local/openssl 
make && make install

#cms.pod around line 474: Expected text after =item, not a number
#POD document had syntax errors at /usr/bin/pod2man line 71.
#make: *** [install_docs] Error 255

#solution:
git clone https://github.com/openssl/openssl
cd /usr/src/openssl
./config shared --prefix=/usr/local --openssldir=/usr/local/openssl 
make && make install#kodek OPUS
wget http://downloads.xiph.org/releases/opus/opus-1.0.2.tar.gz
tar -xvzf opus-1.0.2.tar.gz
cd opus-1.0.2
./configure --with-pic --enable-float-approx 
make && make install
cd ..
rm opus-1.0.2.tar.gz#Yasm Modular Assembler Project používá kodek VP8
wget http://www.tortall.net/projects/yasm/releases/yasm-1.2.0.tar.gz
tar -xvzf yasm-1.2.0.tar.gz
cd yasm-1.2.0
./configure && make && make install
cd ..
rm yasm-1.2.0.tar.gz#podpora H.264 video codec vyžadována FFmpegem
wget ftp://ftp.videolan.org/pub/x264/snapshots/last_x264.tar.bz2
tar -xvjf last_x264.tar.bz2
cd x264-snapshot-*
./configure --enable-shared --enable-pic && make && make installcd ..
rm last_x264.tar.bz2#FFmpeg is solution to record, convert and stream audio, video.
git clone git://source.ffmpeg.org/ffmpeg.git ffmpeg
cd ffmpeg
git checkout -b n1.2
./configure --extra-cflags="-fPIC" --extra-ldflags="-lpthread" \
--enable-pic --enable-memalign-hack --enable-pthreads \
--enable-shared --disable-static --disable-network --enable-pthreads \
--disable-ffmpeg --disable-ffplay --disable-ffserver --disable-ffprobe \
--enable-gpl --disable-debug
make && make install#framework Doubango
cd /usr/src/
svn checkout http://doubango.googlecode.com/svn/branches/2.0/doubango doubango
cd /usr/src/doubango 
./autogen.sh 
./configure --with-ssl --with-srtp --with-speexdsp --with-ffmpeg

#configure: error: You requested SRTP (requires libsrtp) but not found...die
#solution: reinstall SRTP

#configure: error: You requested SSL (requires OpenSSL) but not found...die
#solution: upgrade OpenSSL above
#documented

#configure: error: You requested SPEEX DSP but not found...die
#solution: install: speex-1.2beta3.tar.gz above

make && make install

#E: make[2]: *** [src/tls/libtinyNET_la-tnet_dtls.lo] Error 1
#E: make[2]: Leaving directory `/usr/src/doubango/tinyNET'
#E: make[1]: *** [all-recursive] Error 1
#E: make[1]: Leaving directory `/usr/src/doubango'
#E: make: *** [all] Error 2

#unsuccessful solution
cd /usr/src/
wget http://www.kostecky.cz/doubango/doubango.patch --no-check-certificate
#there is antispam: check content of file!
cd doubango
patch -p0 < ./../doubango.patch

#Error patch: **** Only garbage was found in the patch input.
#solution: check content of the patch

#E: patching file rce (read from tinyNET/test/test_ice.h)
#E: Hunk #1 FAILED at 58 (different line endings).
#E: 1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file rce.rej
#E: patching file rce (read from tinyNET/src/tnet_utils.c)
#E: Hunk #1 FAILED at 200.
#E: Hunk #2 FAILED at 215.
#E: 2 out of 2 hunks FAILED -- saving rejects to file rce.rej
#E: patching file rce (read from tinyNET/src/tinynet_config.h)
#E: Hunk #1 FAILED at 88.
#E: 1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file rce.rej

make && make install
#WITHOUT SUCCESS!#tutorial continues by this commands
svn co http://webrtc2sip.googlecode.com/svn/trunk/ webrtc2sip
export PREFIX=/etc/webrtc2sip
cd webrtc2sip 
./autogen.sh 
./configure --prefix=$PREFIX
make && make install

#E: mp_object.h:23:23: fatal error: tsk_debug.h: No such file or directory
#E: make[1]: *** [webrtc2sip-mp_c2c.o] Error 1
#E: make[1]: Leaving directory `/usr/src/webrtc2sip'
#E: make: *** [all] Error 2

cp -f ./config.xml $PREFIX/sbin/config.xml
webrtc2sip --help#Doubango ./configure final screen
**************************************************************************
*                               CONGRATULATIONS
**************************************************************************
Cross Compilation:    no
Target OS:            Linux
Host setup:           x86_64-unknown-linux-gnu
Install prefix:       /usr/local
Compiler:             gcc
Build Type:           doubango

Enable GPL:           yes
Enable Non Free:      yes

FFmpeg:               yes
VP8 video codec:      yes
OpenH264 video codec: no
OPUS audio codec:     yes
ILBC audio codec:     no
G.729 audio codec:    no -> yes
GSM audio codec:      yes
AMR audio codec:      no -> yes
SPEEX audio codec:    yes
G.722 audio codec:    yes
G.711 audio codec:    yes

YUV:                  no
JPEG:                 no
SPEEX DSP:            yes

SSL:                  yes
DTLS-SRTP:            yes
DTLS:                 yes
SRTP:                 yes

WebRTC:               Enabled(no): AEC(no), NS(no)

Monotonic timers:     yes
RESOLV:               no
ALSA (audio):         no
OSS (audio):          yes
V4L2 (video):         yes
DEBUG:                no

DEBUG_LEVEL:          error


Co s tím dále nevím... Nejvíce jsem se zdržel na kompilaci libtinyNET_la-tnet_dtls.lo, nicméně patchování mi nepomohlo a dále nevím, budu rád za případnou pomoc.

LibSRTP: make: *** [runtest] Error 255

Toto je řešení problému s knihovnou librsrtp při kompilaci na Ubuntu Server 14.04.3 LTS x64 v neprodukčním prostředí. Je to útržek z práce na projektu.

cd /usr/src/
cd /usr/src/libsrtp
CFLAGS="-fPIC" ./configure --enable-pic 
make && make install
make runtest
#E: ./rtpw: couldn't open file /usr/share/dict/words
#E: make: *** [runtest] Error 255 

#solution
cd /usr/share/dict
tar zxvf linuxwords.1.tar.gz
rm linuxwords.1.tar.gz
mv linuxwords.1/linux.words ./words
rm -r linuxwords.1
cd /usr/src/libsrtp 

make runtest
#libsrtp2 test applications passed.

Nic více, nic méně, ale snad to adminům hledajícím na Google pomůže.