2015-09-30

Office 365 error 1058-13 "Něco se nepovedlo"

Obdržel jsem od svých Office 365 Pro Plus chybovou hlášku s velmi podrobným popisem chyby "Něco se nepovedlo", tuž jak to opravit?
Něco se nepovedlo
Aplikaci se nám nepovedlo otevřít. Zkuste ji prosím otevřít znova.
Samotná hláška je poměrně fajn v tom, že rovnou navádí na způsob opravy. Takže do ovládacích panelů, Programy a funkce a opravit sadu Office. Ovšem ouhá! Opět chyba a tentokráte to zní dramatičněji, neboť má chybu: 1058-13
Něco se nepovedlo (anglicky Something went wrong)
Je nám líto, ale nemůžeme spustit vás program. Ověřte prosím, jestli ho nezakázal systém. Kód chyby: 1058-13

Co s tím teď? No naštěstí vím, co jsem dělal před tím, než tato chyba nastala. Hrál jsem si se službami nejen Office spouštěnými při startu Windows v nástroji Autoruns, kde jsem deaktivoval službu OfficeClickToRun


Hurá! Stačí ji jen opět spustit (případně povolit)
WIN + R
C:\program files\microsoft office 15\clientx64\officeclicktorun.exe
A Office opět startují! Případně to vypadá, že služba integratedoffice.exe (C:\program files\microsoft office 15\clientx64\integratedoffice.exe) je rovněž povinná pro korektní běh balíku Office. Můžete to v případě přetrvajících problémů rovněž vyzkoušet.

Tak co, zafungovalo?
Případně jste použili nějakou jinou metodu? Podělte se o řešení v komentáři.

2015-09-28

Visual Studio 2015 a konzolová aplikace v C++

Překvapilo mne, že v (momentálně) novém Visual Studiu 2015 není v základní instalaci projektová komponenta pro programovací jazyk C++ a tak nelze založit nový projekt pro Win32 Console Aplication v sekci Other languages / Visual C++.


Co s tím? Naštěstí to lze vyřešit modifikací instalace Visual Studia přes 

 • Ovládací panely
 • Programy a funkce
 • Microsoft Visual Studio 2015
 • pravým Změnit
 • Modifikovat
 • sekce Programming languages
 • zatrhnout kompletně Visual C++
 • počkat


Po dokončení docela dlouhé doinstalace 5 GB se v sekci Visual C++ objeví možnost psaní konzolové aplikace a spoustu dalších variant.


Poté si už můžete užívat programování v tomto poměrně nízkoúrovňovém jazyce ovšem s výhodami moderního IDE postředí. (pokud nevíte o čem mluvím, poslechněte si tuto přednášku)


Já už to linuxové prostředí v editoru VIM nebo lehké, ale poměrně nefungující DevCpp Portable, nemůžu vystát! Další tipy na lehká a funkční vývojová prostředí pro C++ pro Windows a Linux přijímám do komentářů...

2015-09-22

Kompletní zálohování Windows a nedostatek místa 0x80780048

Jelikož používám na pracovní stanici OS Windows, trápí mě i správná funkce zálohování. V dnešní době mám téměř veškerá data zálohována do cloudu, případně synchronizována P2P do druhého počítače, takže mě ztráta souborů až tak neomezuje. Co mě zdržuje je přeinstalace systému při závažném neopravitelném selhání z různých důvodů. Naučil jsem se proto nárazově používat Zálohu bitové kopie systému (v angličtině System Image Backup), která obnoví počítač do stavu zaznamenaném při této záloze a to kompletně stav celého počítače včetně nainstalovaných programů. Na Windows 8 a 10 se pouští přes tyto položky: (ve Windows 7 a Vista je samostatná položka Zálohování v Ovládacích panelech)
 • Ovládací panely
 • Historie souborů
 • Záloha bitové kopie systému
 • Vytvořit bitovou kopii systému
Pustil jsem se tedy do zálohy, ovšem operační systém mě brzy zastavil, protože na mém zálohovacím disku (250 GB) údajně není dost místa. Problém je v tom, že systém chce zálohovat všechny složky, které jsou označené jako systémové a to i když se nachází na jiném disku, který pak zálohuje celý.Abych to objasnil, v mých počítačích používám dvě uložiště, první SSD (128 GB) ke zrychlení běhu a HDD (1 TB+) pro uložení souborů. Součet kapacity se mi tedy nevejde na záložní disk, nicméně to nevadí, já přece nechci zálohovat všechna data! Bohužel zálohovací ulitka nenabízí žádné další možnosti a tak jsem se uchýlil k náhradnímu řešení se kterým vás chci seznámit.


Metoda 1: (méně doporučená)

Ta méně "destruktivní" metoda využívá zálohy přes Custom Refresh Image, tedy na žádost vytvořený obraz počítače. Má však drobnou nevýhodu ve využití, neboť takto nelze počítač obnovit z instalačního média, což komplikuje možnost rychlého obnovení - pro využití je třeba mít systém spuštěný (nově nainstalovaný) a až poté jej obnovit podle tohoto obrazu.

Pojďme si ukázat, jak na to: Je třeba využít příkazového řádku s právy správce, kde zadáte příkaz:
recimg -CreateImage E:\cesta_na_misto

po krátké chvíli se na disku E:\ ve složce cesta_na_misto objeví záložní soubor CustomRefresh.wim

Obnovení se provádí ve dvoukrocích, nejprve se nastaví tento soubor jako zdrojový pro obnovu a poté se provede samotná obnova. Jak na to? Opět pomocí příkazové řádku!
recimg /setcurrent E:\cesta_na_misto\CustomRefresh.wim

Po zaregistorvání tohoto souboru si v ovládacích panelech najdete funkci "Obnovit počítač do továrního nastavení" na kterou když kliknete, tak se provede přehrání systému tímto obrazem! Jak jednoduché, nicméně nepraktické, jak jsem zmínil výše.Metoda 2: (doporučená)

Pojďme se tedy podívat na to, jak nedostatek místa vyjádřený errorem 0x80780048 obejít šalamounsky. Po spuštění standardního zálohování systém zjistí, že na disku není dostatek místa a zálohování ukončí. Nezbývá tedy než disk, který přes volné místo kapacitně přetéká, odpojit


Před odpojením je vhodné ukončit maximum běžících procesů a ověřit si, zda odpojením nezpůsobíme nějaké škody, ale na běžně používaném počítači toto nehrozí. U mně jde fakticky jen o data a vazby na uložiště souborů cloudových služeb.
stiskněte zkratku WIN + R
a zadejte příkaz diskmgmt.msc
Je nezbytné dostat se do Správce disků, klepnout pravým tlačítkem na disk, který má být odpojen a vybrat možnost Offline. Dojde ke zmizení disku z Windows a přes Ovládací panely (viz výše) je již možné zálohování spustit. Po dokončení disk přepněte do stavu Online a počítač okamžitě restartujte. Po opětovném zapnutí byste neměli vidět žádné rozdíly. Jako záloha vznikla na pomocném disku chráněná složka WindowsImageBackup. V případě, že dojde k nějakému selhání počítače můžete pomocí záchranného nástroje na instalačním médiu nebo v Nástojích pro zotavení zvolit jako zdroj obnovy tuto bitovou kopii.Po takovém obnovení bude počítač ve stavu vytváření zálohy (ovšem bez informací z odpojeného disku, které ale obvykle nejsou poškozeny). Z mých zkušeností vyplývá, že situace vyžadující obnovení často potřebují jen opravit systémový disk a disk datový zůstává beze ztrát/změn, navíc jak jsem upozorňoval výše, kritická data mějte zálohovaná do online služeb Dropbox (2 GB free) nebo OneDrive (30 GB free)
Na konci toho všeho budete mít zálohovaná data resp. systém a snad i klidný spánek. V momentě opravy počítače tak máte nachystán předpřipravený obraz systému a ušetříte si tak čas potřebný k rekonvergenci softwaru instalovaném po instalaci samotných Windows, což mnohdy trvá řádově déle než přeinstalace.A jak zálohujete vy?

2015-09-10

Chmelová brigáda v Kněževsi 2015

Nastal konec léta, a protože jsem letos neměl nic odborného na práci, padlo rozhodnutí vyzkoušet si chmelovou brigádu, na kterou mě již dříve lákali kamarádi. A tak jsem se jako již „vystudovaný“ informatik pustil do zemědělství, o kterém mám velmi matné představy, ale nevadí – zažít se má všechno!


Chmel je popínavá rostlina, která se pěstuje v chmelnicích „na výšku“ a aby se sklidila, je třeba jí ustřihnout stonek a urvat od kotevního drátu. Kusy takové rostliny se v hantýrce nazývají štoky, které je třeba naložit a odvést na česačky, kde se dále zpracovávají – získávají chmelové šišky. 


Oproti dřívějším letům, kdy tuto práci na poli dělali ve velkém manuálně školáci (500+), se zavedly stroje (solery - strhávače), které většinu práce odvedou za lidi a tak zbyde brigáda asi 50 lidí, kteří dělají dočištění.
Odpověď na věčnou otázku: Chmelová brigáda? Tam se ještě pořád jezdí? 
Tedy zní: Ano, jezdí.


Podstatou práce je v ±7 členných skupinách projíždět chmelnicí a sbírat to, co zůstalo na poli. Práce je to odborně nenáročná a je k ní potřeba jen běžných fyzických schopností. Tím se dostávám k tomu nejzajímavějšímu, co lze na chmelové brigádě zažít – lidi!


Setkal jsem se s širokou společenskou třídou lidí od čerstvých inženýrů po chabé absolventy základní školy. Asi očekáváte správně - byl to hodně divoký sociální experiment! Byli tam slušní studenti, jednodušší ale dobří lidé, rozumní a zábavní pracovníci, trvale nezaměstnatelní jedinci, nedospělé nanynky, zoufalé vlezdoprdelky, záletníci, magoři hrající si na šéfy, alkoholici i „alkoholici“, prostě všechno.


Kombinace dosaženého vzdělání a společenské třídy většinou umožnila rozpoznat, na jaké úrovni se lze s daným jedincem bavit, respektive nebavit. S vyjmenovanými kritérii pak obvykle korelovalo množství konzumovaného alkoholu, cigaret, nadšení do práce a stylu konverzace i zábavy.


Velmi „zajímavé“ bylo spolupracovat v takovém kolektivu a zejména řešit konflikty. Setkat se osobně s reakcemi a postoji různých lidí bylo pro můj společenský život velmi přínosné a rozhodně bych je doporučoval všem HR personalistům či UX designérům. Potvrzuje se tak známé heslo „všechno je o lidech“. Pokud se k ostatním chováte slušně a neděláte problémy, tak i oni k vám mají vstřícný přístup. Ovšem dostaňte se do konfliktu a odpověď bude na odpovídající úrovni.


Profesní život mi zase obohatila zkušenost s tím, že šéfové mohou mít i řádově nižší vzdělání, ale pořád jsou to nadřízení. Spíš než hádkami s vedoucími jsem se pro sebe zabýval efektivitou práce a došel jsem k tristnímu zjištění, že je to pro zaměstnavatele docela nevýhodné.


Viděl jsem velké množství prostoru k nastavení procesů, které by dokázaly zlepšit výkonnost, zkrátit dobu sklizně, ušetřit pohonné hmoty atp. V mém vlastním zájmu nejposlednějšího jednorázového brigádníka je ovšem nebylo jakkoliv prosazovat, už proto, že jsem byl ohodnocen od času stráveného prací i „prací“.


Obrovský problém bych také viděl v nasazení případně nastavených procesů, protože jejich dodržování musíte chtít od výše vyjmenovaných lidí. Ale i takové firmy existují, fungují a vydělávají! OKey, klíč je v tom, že na ty 3 týdny, co brigáda probíhá se nevyplatí jakkoliv inovovat...


Pokud se zase snesu na mi přidělenou pozici. Absolvoval jsem dennodenní vstávání před 5. hodinou ranní, 14 hodinové směny (ovšem s reálně odpracovanou tak větší polovinou), jídlo z ešusu, rozmary počasí od všudypřítomného bahna po vedra, polní WC a neškodného (ba prospěšného) snížení životního standardu. Nemohu vynechat citát ze Saturnina:
"Prožíváme-li delší dobu idylu, přestaneme ji vnímat a osud by nám prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil dočasně na mráz. Pak bychom nevzpomínali na to, že kamna trochu kouřila, nýbrž na to, že hřála. A na to, že bylo ostatně v naší moci aby jenom hřála. "

Na oplátku jsem dostal vcelku legrační peníze za 150 odpracovaných hodin, změnu prostředí, fitcentrum i solárium, krátkodobé re-budování své identity, mezilidské životní zkušenosti, 14 denní vyčištění hlavy od všedních problémů. Což na mě dohromady působilo jako úspěšná (leč trochu naruby) dovolená. Po návratů domů jsem pro tu hromadu odložených úkolů chvíli toužil vrátit se zpátky k tomu jednoduchému životu.


V samotném městysu Kněževes se žije jako na správné dědině. Z vybavení je k dispozici večerka a dvě hospody. Bydlí se ve značně „jeté“ ubytovně, která může při prvním kontaktu až vyděsit. Do práce a zpět vás odveze (oddrncá) zemědělská vlečka a to je vlastně všechno, co potřebujete k životu.


Brigádou jsem tak naplnil svá předsevzetí, že od 2 týdenní chmelové brigády nic neočekávám a přijíždím unaveně-odpočatý do svého běžného života, který mi teď přijde zase o kus lepší než před odjezdem.


A co vy, máte podobné zkušenosti? Z interpretovaných zážitků například vím, že si mnozí projdou podobným restartem třeba jako táboroví vedoucí…