2015-11-14

Základní konfigurace linuxového serveru

Nevím jak vy, ale největší nevýhoda linuxového světa je fakt, že si musíte neustále pamatovat, kde se co nastavuje. Proto mám hodně rád Windows, kde se ke všemu dá nějak doklikat a zároveň to lze udělat i přes Powershell, nicméně tato možnost na GNU/Linuxu není a tak nezbývá, než si to pamatovat nebo stále Googlit a protože mám svůj blog, tak se mi to dobře hledá na něm. 


Zde přináším nějaký základní list nastavení, které řeším téměř pokaždé.

#check network config
ifconfig eth0


#set fixed IP
nano /etc/network/interfaces
auto eth0
iface eth0 inet static 
  address 192.168.0.10
  netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
up route add default gw 192.168.0.2 eth0
#restart networku - aplikace nastavení
/etc/init.d/networking restart


#oziveni internetu
#route add default gw {IP-ADDRESS} {INTERFACE-NAME}
route add default gw 192.168.0.2 eth0
#vmware NAT8 is using second ip in subnet

#add DNS resolvers
echo nameserver 8.8.8.8 > /etc/resolvconf/resolv.conf.d/base
echo nameserver 208.67.222.222 >> /etc/resolvconf/resolv.conf.d/base


#edit DNS resolvale name
nano /etc/hosts

192.168.0.1 mujserver
#change hostname - must be used same name as above!

nano /etc/hostname 

#back to homedir 

#alt+126
cd ~

#autoselect from GRUB

/etc/default/grub
sudo update-grub

#enable ROOT login via SSH

nano /etc/ssh/sshd_config
#zakomentuj krizkem
PermitRootLogin without-password
#just below it, add the following line:
PermitRootLogin yes
#then restart SSH:

service ssh restart

#connect USB FLASH
mkdir mnt/flash/
lsblk
mount /dev/sdb1 /mnt/flash
umount /mnt/flash


#SSH warning message to users AFTER login
#online generator
nano /etc/motd 

#SSH warning message to users BEFORE login
nano /etc/issue.net
#some banner
nano /etc/ssh/sshd_config
#uncomment line
Banner /etc/issue.net

Pokud by vás problematika zajímala, věnoval jsem se nastavování Linuxu ve své maturitní práci z roku 2012, která je dostupná také jako ebook.

2015-11-11

Jak se chovat při hymně a jak položit květinu k památníku

Letos jsem měl opět tu čest držet za organizaci Sokol čestnou stráž na pietním aktu při příležitosti 97. výročí naší republiky v Ostravě, což je dle mého názoru náš nejvýznamnější státní svátek.


Toto privilegium mi mimo jiné umožňuje mít při akci nejlepšího "fleka" ke stání, odkud je vše vidět a slyšet. Co mě tak trochu dožírá je fakt, že málokdo ze zúčastněných zná způsob, jak se při uctění památky chovat a proto přináším stručný návod.


Sokolové v Olomouci při výročí republiky. FOTO: Olomouc.eu

Předně státní hymna, která zaznívá vždy - ať se jedná o zpěv zúčastněných, pouštění z reproduktorů nebo živou hudbu. Povinností je nemluvit ani se nijak neprojevovat - jedná se v tu chvíli o čest a slušnost (včetně pobíhání s foťákem). Pokud sedím, tak vstát. Pokud stojím být v pozoru nebo alespoň v nějakém ne-ledabylém postoji. Rovněž muži sejmou pokrývku hlavy, pokud tato pokrývka není součástí uniformy nebo sokolského kroje.


Premiér Bohuslav Sobotka klade věnec v Ostravě

Součástí bývají také proslovy a konečně kladení květin a věnců. Na velkých státních akcích přinesou a uloží věnce vojáci. Host, jdoucí za svým věncem “pouze” srovná stuhy. Takto se to děje jen ve výjimečných případech (naposledy 70. výročí osvobození Ostravy) a proto je třeba si umět poradit sám.


Kytici pokládá jeden člověk, věnec 1 až 2 osoby, dle velikosti věnce. Čím větší je doprovod tím je to těžší provést položení a vzdání pocty synchronizovaně. Všichni ze skupiny společně přijdou a zastaví se v rozumné vzdálenosti pár kroků před památníkem. Osoba pokládající se dále rozejde a uloží kytici stonky směrem k památníku (květy k lidem), přičemž dle možností udržuje systém - doprostřed, vpravo, vlevo a další řada. Poté se vrátí zpátky do řady. Nejvýznamnější osoba provede tentýž manévr a srovná stuhy na kytici tak, aby šel přečíst nápis, rovněž se zařadí zpět a následuje vzdání pocty.


Den veteránů v Ostravě. FOTO: FB MS kraj

Pocta se vzdává v civilu sklopením hlavy, uniformovaní a krojovaní sokolové salutují. Ideální je, pokud všichni vzdají poctu naráz (může se pomoci domluveným tichým syknutím), počká se asi 3 vteřiny, poté se odchází. Odchod se provádí nějčastěji jako vpravo v bok (nepřehánět, pokud nejde o krojovaného/uniformovaného příslušníka) a odchod z místa před pomníkem. Zde záleží na místě konání, pokud se vracíme zpátky stejnou trasou, tak se již držíme při kraji vymezeného prostoru až k místu, kam se postavíme, aby středem mohly přistupovat další delegace.


Salutování představitele Sokolské župy Beskydské při hymně. FOTO: Moravskoslezský deník

Není to těžké, ale ideální je si to předem vyzkoušet v konkrétní skupině. Buď přímo na místě v nějaký jiný den nebo kdykoliv někde jinde - záleží však na také na velikosti a důležitosti akce - na malý vesnický pomníček, kde se obyvatelé přátelsky sejdou, aby uctili své předky není nácvik nutný, byť by mělo dojít k dodržení jistých, zde psaných, pravidel alespoň v omezené míře. Celý ceremoniál je o nácviku, jinak to poté vypadá všelijak a improvizace v tu chvíli není mnohdy dobrým pomocníkem, zvláště pokud jdete za armádu, místní policii, hasiče nebo Sokol u nichž je organizovanost jaksi předpokládána a chyby, hlavně ty primitivní, budí v tu chvíli výsměch okolí a znevážení celé organizace.

Dostáváme se k dalšímu bodu, a tím je právě vzhled. Pro všechny by mělo platit to samé. Jedná se o významnou událost, tudíž si obléknu to nejlepší co mohu, upravím se, oholím se, vyžehlím si sako, uniformu nebo kroj a vyleštím boty - mnohdy se tyto věci hází za hlavu, ale jsou nezbytné k udržení důstojnosti jak své, tak celé akce - na svatbu také nepůjdete ve zmačkaném obleku. Pokud se účastníte za určitou organizaci, mějte na paměti, že díky tomu, co máte právě na sobě, reprezentujete nejen sebe, ale hlavně svou organizaci.


Sokolové v Praze při výročí republiky. FOTO: Ladislav Toncar

Jak jsem na to přišel? Díky tomu, že nosím s hrdostí svůj sokolský kroj, znak naší organizace, jejíž členstvo má již 153 let vliv na historické události v této zemi. Absolvoval jsem nespočet vzpomínkových událostí a zejména díky snaze podobně orientovaných výcvik sokolů u Hradní stráže v pořadové přípravě. Dříve se to "učilo" na vojně, nicméně je potřeba mít k tomu trochu vztah.Dále platí, že na připomínkových akcích vládne klid, pokora a tolerance (proto se to jmenuje pietní akt). Díky tomu se na nich mohou potkat i nepřátelské strany - třeba Poláci převlečení za Němce u památníku války o Těšínsko. Společným cílem povětšinou je, aby se připomínaná situace ideálně nikdy neopakovala.
Co je však nepřípustné, tak projevování osobních názorů - na připomínce konce 2. světové války v Ostravě se Česko - ruské společnosti zdálo, že se málo vyzdvihuje historický fakt osvobození Rudou armádou a tak po položení kytice vytáhli z pod kabátů obrázky Lenina se Stalinem, které předvedli publiku. Dále také honění si ega a politikaření v projevech politiků. Takové chování prostě na pietní místo nepatří...

U památníku 7 denní války o Těšínsko. FOTO: Kača Babuna Adamusová

Teď už máte nějaký základ informací, jak položení květin a věnců provést a jak se u toho chovat. Není to samozřejmě jediný možný výklad, ale jsem nerad, když vidím, že se to dělá nesprávně a přitom je to poměrně jednoduché. Za doplnění a korekci tohoto textu děkuji bratru Lukáši Křemenovi.


Můžete se dále ptát a sdílet názory v komentáři pod tímto textem.

2015-11-02

Příjemná zkušenost se směnárnou FOREXchange

Jednoho pošmourného podzimního dne jsem se chystal na krátký výlet do Německa. Protože má eura mizí rychleji než bych chtěl, rozhodl jsem se, že si ve směnárně doplním hotovost. Protože jsem byl v poměrně časovém tlaku, tak jsem nezašel do své oblíbené směnárny v centru Ostravy, ale navštívil směnárnu v supermarketu OC Futurum, konkrétně tedy FOREXchange.


Už z dálky jsem si všimnul opravdu obrovského nápisu 0% poplatek, který se navíc v prostorách několikrát opakoval. Nevím jak vy, ale já jsem si nikdy měnu nevyměňoval s poplatkem, nicméně chápu, že kvůli cizincům to tam může být. O to více mě překvapilo, proč na účtu po výměně 25€ se objevila v položce "servisní poplatek" celá 1 Kč.


To mě trochu dopálilo, naštěstí na účtence byl údaj, že pokud mám otázky k transakci, tak se mám obrátit na email provozovatele společnost Mac Corp, čehož jsem využil, kdy trochu výhružným, ale jinak slušným způsobem jsem se zeptal na vysvětlení, kterého se mi dostalo:

Naše společnost ve zmíněné Ostravské provozovně skutečně žádné poplatky neúčtuje. Údaj o poplatku ve výši 1 Kč vzniká díky zaokrouhlení. Naše provozovna Vám prodala 25 EUR, přičemž aktuální prodejní kurz byl 27,73 za 1 EUR.  
Celkem jste tudíž měl uhradit 693,25 CZK. Jelikož ale takováto platba v hotovosti není možná, náš systém tuto částku zaokrouhlil na 694 CZK a zbylou částku 0,75 CZK zaokrouhlil na 1 CZK a označil ji jako poplatek (naše společnost o tomto zaokrouhlení účtuje jako o jakémkoliv příjmu). Fakticky se ale o poplatek nejedná, jedná se pouze o vyčíslení částky zaokrouhlení (jako rozdíl mezi kurzovní hodnotou a reálně uhrazenou částkou).
Nyní pracujeme na tom, abychom bylo z předložených dokladů více zřejmé, že se nejedná o poplatek, ale že jde o zaokrouhlení. Jistě chápete, že takováto změna v tiskových výstupech může trvat nějaký čas a prosíme o pochopení.
Pro udržení dobrého jména společnosti bychom Vám rádi nabídli následující kompenzaci: v den směny byl směnný kurz ČNB stanoven na 27,08 za 1 EUR, přičemž 25 EUR by činilo tímto kurzem 677 CZK. Vy jste za 25 EUR uhradil 694 CZK. Proto Vám nabízíme uhradit 17 CZK rozdíl zpět převodem na Váš účet. Doufáme, že Vám tato kompenzace pomůže zachovat si pozitivní postoj k našim službám. Prosíme Vás o sdělení čísla účtu, kde bychom mohli částku převést.
Přeji Vám hezký den. Martin Sidor - Compliance Officer

Celé toto vysvětlení považuji za ukázkový příklad správné "krizové komunikace" a způsob, jak diplomaticky uspokojit nespokojeného zákazníka. Upřímně ono těch 17 Kč je "obrovská" suma, ale vidíte jak jsem uspokojil své ego a kolik jsem tím strávil času!? Každopádně děkuji společnosti za férovou reakci a hlavně doufám, že to brzy opraví...


Co tím chci ale říci? Stěžovat si nebo poskytovat zpětnou vazbu je třeba na správném místě! Kdybych šel a byl zlý na toho brigádníka, co tam seděl, tak se žádného výsledku nedočkám, protože on s tím nic systémového nemůže provést. Pokud se obrátím na lidi, kteří jsou za něco zodpovědní nebo mají minimálně na starosti PR, pak se mohu dočkat nejméně profesionálního vysvětlení "proč něco nejde".

A teď příklady ze života: 

Pokud vrátíte bednu od piva Pito v Kauflandu do stroje pro vrácení lahví, vyběhne za minutu zaměstnanec, sebere vám lístek a vrátí bednu se slovy, že tyto bedny nevykupují". Na koho se budete rozhorčovat, že si má přeprogramovat ten automat?

Jako brigádník občas provádím statické dopravní průzkumy pro DPO. Myslíte si, že je mou pracovní náplní něco udělat, když mi sdělíte, které linky vám o víkendu nenavazují a jak podle vás překopat celou síť MHD, abyste zrovna vy nečekali na další tramvaj? Takže ještě jednou: Kde si budete stěžovat? Přičemž neříkám, že by to nebylo chvályhodné, nicméně přímé nadřízené to nezajímá. 


Závěrem tedy zrazu doporučuji, když se vám stane něco nepříjemného, tak se s klidnou hlavou zkuste zamyslet nad situací a pokud shledáte, že za to fakt nemůžete vy, napište zodpovědným o vysvětlení. Třeba se také dočkáte 17 Kč...


P.S. dejte si pozor na rozdíl mezi stížností a zpětnou vazbou. Zpětná vazba je fajn pro všechny, ale stížnosti nikdo nečte. Takže pozor na vyhrožování "stížností na Ředitelství internetu". A co vy, máte taky nějaký veselý zážitek podobného ražení?