2022-05-31

Přepis vozidla z českých na finské značky

Existují dva způsoby: Prvním a pravděpodobně preferovaným je export vozidla na vývozních značkách. To znamená, že se provede nejdříve odhlášení v Česku a pak přihlášení v nové zemi. Toto je postup ideální pro prodej novému majiteli, kdy vozidlo odjíždí z dosahu českých úřadů. Je popsán v mnoha příručkách, náležitosti na finské straně jsou vysvětleny níže.

Slovníček pojmů:

 • RZ registrační značka 
 • SPZ zastaralý termín pro RZ 
 • TP technický průkaz  
 • Malý TP osvědčení o registraci vozidla část 1 
 • Velký TP osvědčení o registraci vozidla část 2 
 • CoC Certificate of conformity – technický průkaz vydaný výrobcem

V Evropské unii lze zjevně použít i druhou metodu dle směrnice 1999/37/Es, která odhlášení z českého registru řeší zpětně. Tuto strategii jsem použil já, neboť jsem byl původním i novým majitelem a vozidlo bylo vedeno na standardních českých “bílých” značkách. Tento krok doplňkově zajistil “ojetí” vozidla nad 6000 km a stáří větší než 6 měsíců, při kterých se dále neřeší v rozdíly DPH.

Důvodem přepisu byla povinnost změny registrace vozidla na místní po uplynutí 6 měsíců v zahraničí bez přerušení nebo 12 měsíců s přerušením. Pozor, tato povinnost platí v asi každé evropské zemi – obecně totiž Češi přemýšlejí o době v zahraničí jen dobou technické kontroly, ale jsou zde další omezení zejména z daňových důvodů. To platí dvakrát pro severské a jinak izolované země, kde každý ví, čím jezdíte.

Pro přihlášení ve Finsku je potřeba mít originály českých technických průkazů, oranžový CoC list od výrobce nebo prodejce vozidla s technickými údaji a mít daňový výměr. Finské povinné ručení umí zařídit až na Stanici technické kontroly (katsastustoimisto) nebo online (ale bez vydané RZ je téměř nemožné použít srovnávací kalkulačky). 

Finský daňový výměr je dodatečná 16 % dovozová daň (2022), kterou musí zaplatit všechna soukromá vozidla při první registraci ve Finsku. Dá se obejít jen jedním způsobem, kterým je dovoz osobního majetku cizince při stěhování do země, ale jsou tam dodatečná omezení – zejména, že vozidlo nejde první 3 roky prodat, nemůže ho řídit nikdo jiný než majitel a o odblokování je třeba speciálně žádat. Tento proces jsem neabsolvoval, šel jsem standardní cestou, kdy jsem zaplatil vyměřenou daň. 

Kritickou částí daňového výměru je určení ceny vozidla. U běžných typů automobilů se uvádí, že je jeho hodnota určena obvyklou cenou. Zde mohu přispět svou znalostí, neboť jsem registroval málo obvyklý motocykl, o němž navíc vím, že se ve Finsku nacházel jen ve 3 dalších kusech.  

Úřad určil hodnotu tak, že se podíval za kolik byly registrovány předchozí kusy a odečetl od sumy nějakou bulharskou konstantu za stáří (nicméně místní dealer má ceny zvýšené o dopravné a administrativní poplatky, takže cena domácích kusů byla jako nová znatelně vyšší). Výsledkem bylo, že cena mého 2letého vozidla byla pro finský stát o 15 % vyšší, než za kolik jsem vozidlo zakoupil nové v Česku. V současné době probíhá mé odvolání na tento výměr, nicméně zaplatit jsem musel první vyměřenou částku. Proto se obecně nevyplácí dovážet staré ojetiny do Finska.

Jak požádat o dovozní daňový výměr? Přes bankovní identitu se přihlásíte na stránkách vero.fi, kam zadáte do formuláře pro import VIN kód vozidla, datum první registrace a datum dovozu do Finska (lze nastavit budoucí datum). Dále objem + výkon + palivo motoru a najeté kilometry. To je celé, není potřeba nahrávat žádné dokumenty (vše je textové a ve velmi obecné rovině). 

U automobilu dále požádáte o vyměření roční silniční daně (autovero) od doby zahájení používání, to jsem u motocyklu nepotřeboval. Na zpracování žádosti má finský úřad 90 dnů, v mém případě to trvalo 26 dní. Splatnost složenky je 60 dnů. 

Po zaplacení daně je možné se vydat (je lepší se objednat) na stanici technické kontroly (například na KatsastusPlus), kde se provede dovozní technická prohlídka (rekisteröintikatsastus). Nejprve chtěli v kanceláři všechny dokumenty (malý a velký TP, CoC list), poté si technik nachytal finské dokumenty a vydal se k motorce, kde letmo zkontroloval, že souhlasí zásadní parametry jako rozměry pneumatik či nájezd km. Motorka byla v originálním stavu, takže nebylo nad čím diskutovat. Obecně jsou finská pravidla technických kontrol asi milionkrát benevolentnější než česká – nikdo například neřešil homologace doplňků atp. Tento proces stál 150 € na jehož konci držíte finské osvědčení o registraci vozidla část 1 a 2 s prázdnými údaji o vaší osobě (doklady na přihlášení). 

Další krokem prováděným na stejném místě byla registrace a vydání značek, kterou dělala paní na přepážce. Už podruhé se mi stalo, že mi nedali na výběr číslo RZ, prostě jim systém vyhodí nějakou značku, kterou mají na skladě a tu vám přidělí. Chcete si vybrat nebo vlastní? Pak si nachystejte 900 €. 

Vyplnili jsme náležitosti o mé osobě do velkého TP, který mi byl zabaven (to je to běžnou praxí, občané nemají velké TP u sebe, ale lze si jej vyžádat za poplatek). Byl mi vydán malý TP, který je však formátu A4, jelikož se vnitrostátně nemusí vozit s sebou. Pak jsem byl dotázán na “svou” pojišťovnu (protože Fini jsou celoživotně loajální ke své bance a pojišťovně) a dostal jsem kalkulaci povinného ručení. Musím říct, že výměr byl lepší, než co jsem byl schopný si zjistit na internetu. Přesto s nulovým nasbíraným bonusem dost děsivý (650 € ročně – pro porovnání česká pojistka s malinkou slevou byla za 40 € ročně). Za vydání značky jsem platil 22 €. 

Tím byl proces hotov, originály českých techničáků si nechali na STK. Protože je posílají na české Ministerstvo dopravy, kde se vozidla registrovaná v zahraničí odhlašují (údajně si je však lze vyžádat z finského registru Trafi zpět, nicméně na dotaz mi sdělili, že dokumenty mi vrátit nemohou). Nechali mi českou registrační značku, se kterou jsem dojel do garáže, kde jsem se dal do šroubování finské (je situovaná vertikálně a nepasuje do českého plastového rámečku). Složenka na platbu pojistky mi přišla s dvoutýdenním zpožděním. Tím se motorka objevila legálně na finských značkách a v registru. 

Jak dokončit proces v Česku? Nejprve co jsem udělal: Zašel jsem se všemi dokumenty, které jsem měl na Oddělení evidence silničních vozidel Statutárního města Ostravy. Měl jsem u sebe malý finský TP (v poznámce byla uvedena původní česká RZ), kopie původních českých TP a českou značku. Paní úřednici se nejprve nelíbilo, že nemám i velký TP, ale jelikož je finský malý na formátu A4, tak se situace uklidnila. Nejdůležitějším prvkem pro odhlášení bylo doložit jméno a adresu nového majitele v zahraničí: byl jsem tím já sám, ale i přesto chtěli vidět nějaký dokument, kde byla uvedena adresa (i když je v TP). Vyplnil jsem žádost o “vydání vývozních značek” protože lepší žádost prý nemají, oskenovali si nový TP a odebrali mi českou RZ. Zdá se, že situaci lehce pomohlo i to, že jsem záležitost vyřizoval na stejném úřadě jako první registraci. Nebyl mi účtován žádný poplatek. Další den se záznam o tomto silničním vozidle v Portálu občana přesunul z pozice aktuální do historie a v záložce aktuální status vozidla se objevila informace vývoz. 

A protože jsem byl poměrně nervózní, že by to takto šlo odhlásit bez fyzických TP, napsal jsem předem na úřad o objasnění. Zveřejňuji odpověď: “Při odhlášení silničního vozidla dle směrnice 1999/37/Es dochází prostřednictvím Ministerstva dopravy ČR sjetiny vozidel registrovaných v jednotlivých členských státech EU na základě, kterých dochází k zápisu těchto skutečností do registru sil. vozidel ČR. Tyto sjetiny chodí většinou za období jednoho až dvou měsíců po poslední sjetině z daného státu. Změna v registru silničních vozidel bude provedena po obdržení sjetiny z příslušného státu – země. Pokud přicestujete do České republiky, můžete se dostavit na registr silničních vozidel v Ostravě, kde si vyplníte žádost o odhlášení sil. vozidel z registru a předložíte doklady vydané finskou stranou a odevzdáte registrační značku ke skartaci. Správní orgán si nové doklady oskenuje a na jejich základě vaše silniční vozidlo vyřadí z registru.”

Dokument pro ukončení českého povinného rušení mi prý nemohli vydat, protože nebyl jaký. Napsal jsem žádost o ukončení smlouvy přes datovou schránku na pojišťovnu, kde jsem k přiložil kopii nového technického průkazu. Po dvou dnech mi napsali odpověď, ve které dohodou vyhověli mé žádosti o ukončení pojistky k uvedenému datu. 

Poslední žádostí k vyřešení je uznání nasbíraného bonusu u finské pojišťovny. Pro tyto účely si lze v české pojišťovně požádat o vydání “potvrzení o bezeškodném průběhu” v angličtině, který lze zaslat na finskou pojišťovnu prostřednictví online zpráv a požádat, zdali by jej neuznali (povinnost to není, ale zdá se, že jde o běžnou praxi). Je možné, že se finský bezeškodný průběh pojištění vynuluje, nevlastníte-li 5 let žádné vozidlo a tedy pojistku.

Tím byl proces registrace dokončen a vozidlo je nyní registrováno v jiné evropské zemi. Snad tento popis pomůže dalším osobám řešící stejnou situaci, protože jich není málo. Při řešení jsem nalezl mnoho poznámek a zkušeností dalších lidí, které přikládám ve screenshotech níže.

2022-05-11

Postup přesunutí systémového disku na SSD

Toto jsou poznámky pro mě, až zase budu přidávat do počítače SSD disk namísto HDD (ano stále lze nalézt takové počítače). Klasiký problém je v tom, že původní HDD je kapacitně větší než nové SSD.

Nejjednodušším řešením je nová instalace Windows. Zvládne to i slepice, když nasypete zrní kolem tlačítka enter. Nicméně tento přístup je složitý v případě, že uživatelem počítače je starší osoba, která nemá ráda, když jsou věci jinak než byly.

Klonování disku řeší problém, systém zůstane na chlup stejný, ale všechno se zrychlí. Udělal jsem to po pár neúspěšných pokusech následovně:

 • připravit si instalační Windows USB 
 • vložit nové SSD do počítače
 • odpojit původní disk
 • udělat novou instalaci Windows do prvního restartu (formátování disku a kopírování souborů)
  • zapamatovat si, jak velký byl oddíl na který jsou Windows nainstalovány
 • odpojit nové SSD a připojit původní HDD
 • zapnout "starý počítač" a vše zálohovat
 • uklidit volné místo na disku, přenést velké soubory na externí disk
 • změnšit systémový oddíl (partition s C:\Windows) přes diskmgmt.msc tak, aby byl o chlup menší než oddíl na novém disku
 • připravit Clonezilla live USB klíčenku
 • vypnout počítač a připojit oba dva disky
 • zapnout clonezilla v režimu device-to-device
 • pokračoval volbou partition-to-partition clone
 • zkopírovat ze starého disku (source) oddíl s Windows
 • do nového disku (target) oddíl s Windows
 • vypnout, odpojit starý disk
 • zapnout "nový počítač"
  • buď počítač funguje automaticky, zkontrolovat běžnou funkčnost
  • nebo provést automatickou opravu Windows
 • ověřit, že nový počítač funguje jako ten předchozí
 • vypnout a připojit starý disk
 • po zapnutí namapovat písmena na starý disk, případně přeformátovat
 • vrátit zálohovaná data na původní místo
  • alternativně přemapovat složky dokumentů na starý disk

Pointou je, že nelze použít klonování starého disku na nový, protože se tam nevejde 1:1 (-icds). Proporční změna (-k1) mi udělala spoustu problémů a navíc klonovaný disk není správně bootovatelný. Secure boot není tak snadné obelhat. Při připojení celého klonovaného disku je potřeba změnit ID jednoty přes diskpart. 

Jednoduše zkopírováním pouze oddílu s Windows na místo předchozí instalace není třeba řešit žádné problémy se zavaděčem a skrytými bloky na disku. Stačí si pohlídat celkovou velikost partition.


2022-03-03

Motocyklová navigace a mé zkušenosti

Odložím si tady několik svých poznatků z posledních let ohledně používání motocyklových navigací. Dlouhou dobu jsem ji nepotřeboval, protože jsem více méně jezdil po známých trasách.

Rád však jezdím po menších cestách nalezených na online mapách, kdy se nemusí podařit na první pokus trefit správnou odbočku, zejména v mi neznámých oblastech. Navigace, ve které mám tu trasu připravenou mi dodává klid a možnost soustředit se na jízdu.

Jak se lze na motocyklu řešit trasu?

 • jedu za nosem a podle značek
 • zapamatuji si trasu podle předchozího hledání
 • mapa do tankvaku / mapa v telefonu
 • navigace z mobilu do sluchátek
 • telefon do obalu / držáku na řídítkách 
 • moto navigace
 • navigace integrovaná do motocyklu (Android auto / Apple car)

Nejlepší mi připadají řešení, kdy není potřeba zastavovat pro drobnou obsluhu i když je třeba myslet na bezpečnost za jízdy, protože známe zákon schválnosti. Zkuste si cvičně ovládat mobil v moto rukavicích a případně za deště. Jak vám funguje FaceId v helmě a jak otisk na čtečce s mokrými prsty? Stále je tu možnost odemykat přístroj pomocí blízkých hodinek apod. Pak je otázka, jak dlouho váš telefon vydrží bez nabíjení. Zkrátka mnoho faktorů, které se mi projevily při delších výletech.

Nejlepší je samozřejmě navigace integrovaná do kokpitu u nového stroje, ideálně ovládanou přes dedikovaná tlačítka na řidítkách. Další dobrou možností je separátní starší či nová externí navigace jako TomTom Rider nebo Garmin Zumo. Názor na "bez mapovou" navigaci Triumph Turn by Turn nemám, protože jsem ji nezkoušel, případně také na podobné modely beeline.co / TomTom Vio / Royal Enfield Tripper.

Jak je to s používáním mobilního telefonu / smartphone jako navigace? Určitě to jde, podle mě je Waze nejlepší dostupnou navigací s aktuální dopravní situací případně s hlášením aktuálních problémů a policejních hlídek. Navíc funguje velmi dobře mezinárodně. Do auta jednoznačná volba.

Nejprve jsem používal telefon jako navigaci bez displeje do mých bezdrátových sluchátek. Co se mi stalo několikrát osudným bylo uspání přístroje či pád navigační aplikace. To způsobilo přerušení přijmu pokynů, čímž se mi podařilo přejet potřebnou odbočku. Nastavení povoleného "hlubokého spánku aplikací" je třeba upravit před jízdou. Nabitá powerbanka je taktéž nezbytností.

Druhou nevýhodou řešení do sluchátek je zjevný rozdíl mezi schématem mapy a skutečností. Občas jsem zkrátka musel zastavit a podívat se, jestli ještě stále jedu tak, jak jsem zamýšlel.

Mobilní navigace jsou trošku zrádné v tom, jak plánují trasu, Pokud jde o rychlý přesun po určitě otevřených silnicích, pak není co řešit, nicméně "winding" trasa po menších cestách s výjimkou nezpevněných se plánuje hůře. Klasické navigace toto neumí, specializovaná Calimoto aplikace mi tolikrát spadla, že už jsem ji dále nezkoušel.

Taktéž na telefonu nefunguje úplně hladce otevření předpřipravené trasy s několika zastávkami. Pozor na průjezdné body na Google Maps, protože se musí odkliknout. Mapy.cz pokračují automaticky dále na další.

Ad sluchátka: začínal jsem na špuntových drátových sluchátcích, které jsou naprosto nevhodné. Kabely rvou pecky z uší při pohybu helmy a konektor u telefonu trpí při uložení v kapse. Přešel jsem na bluetoothová a situace se hodně zlepšila (Galaxy Buds 2 Live), nicméně přál bych si sluchátka s mostovým propojením, protože samostatné "fazolky" mají tendenci skákat daleko po asfaltu při sundávání helmy, když se v uších za jízdy uvolní. Jestli vybíráte sluchátka, hledejte bluetooth-multipoint připojení pro současné spojení telefonu a navigace jako mají například Jabra Elite 75t.

Jak je to s ANC (aktivní potlačení šumu) při použití na motocyklu? Rachot se ztiší, ale hukot vzduchu se odstranit nepodařilo. Jestli však máte nějaký hlučný, určitě homologovaný laděný, výfuk, pak by ANC mohlo udělat dobrou službu. Neosvědčilo se mi potlačení šumu na motorky s manuální převodovkou bez otáčkoměru.

Zase zpátky k navigacím: nic nenahradí fakt, když máte připraveno a v hlavě uloženo, kam jedete a co bude kdy po cestě. To je docela výzva při vícedenních výletech. Vzdálenost na další benzínku či odpočívadlo nebo čas do cíle se hodí mít snadno na očích. Z povahy motocyklu nelze delegovat plánovací úkoly na spolujezdce stejně snadno jako v autě.

Rozumím důvodům, proč si někteří motorkáři montují své telefony pomocí různých držáků na řídítka. Když se neprasklý voděodolný přístroj s bezdrátovou nabíječkou upevní do snadno vyjímatelného držáku (jako od dr2.cz), tak to může ve většině klimatických podmínkách fungovat komfortně. Pak jen doporučuji mít záložní telefon na případné přivolání pomoci v kapse moto oblečení. 

Čemu nerozumím je používání pouzder na zip s průhlednou stranou. Telefon se do něj špatně dává, nelze jej připojit na nabíječku a pouzdro samo o sobě nedrží moc jistě ve svém držáku. Není v něm většinou nic vidět, protože se zapařuje. Vodotěsnost je také spíš koncept než stav. Hlavně mi přišlo, že ovládání přístroje je nemožné – zapínací tlačítko nelze stisknout, čtečka otisků je nedostupná a kamera nevidí ven. Je to sice nejlevnější řešení, ale určitě to není dobrý nápad.

Toto byl takový přehled ke kterému jsem dospěl po několika letech zkoušení různých možností. Nejlepší řešení pro mě je ve výsledku TomTom 550 (2022) v originálním držáku s Premium packem obsahující zámek RAM mountu a zámek odjišťovací packy pro vytažení navigace. V této sestavě je možné nechat přístroj připevněný většinu dne na motorce bez obavy o snadné odcizení.

Ještě pár poznámek k dalším zařízením, která jsem také zkoušel. Starší TomTom 400 bez WiFi jen s bluetoothem je obtížnější na synchronizaci mezi mobilem a webem, ale funguje více méně stejně jako nejnovější model. Staré Garmin Zumo 390 bylo příliš pomalé na nastavování cílů výletu, nicméně k zobrazení mapy a rychlosti při jízdě plně stačilo. Jeden z motocyklů ve flotile má nainstalováno Garmin Zumo 346, které je dostatečně rychlé a slibuje ovládání přehrávaných multimédií, nicméně Spotify hrající přes navigaci do BT sluchátek se nepoužitelně sekalo. Média z SD karty hrála plynule. Rozhraní navigací Garmin nemám moc rád, ale to je osobní preference.

Propojení navigace se smarphonem je zajímavá možnost. Nabízí zobrazování notifikací z telefonu přes bluetooth do proužku na displeji GPSky (TomTom). To se hodí čekáte-li nějakou důležitou zprávu jako potvrzení rezervace hotelu nebo jen vědět, kdo právě teď otravuje. Navigace umí také přijmout či odmítnout hovor při propojení headsetu v helmě nebo odeslat předdefinovaou SMS odpověď. To už mi přišlo zbytečně moc se tím zabývat za jízdy. Také je potřeba odpovídajícím způsobem upravit bezpečností zabezpečení telefonu v zamčeném stavu.

Jak je to s mapovými podklady? Garmin i TomTom mají velmi kvalitní mapy na dálnicích a ve městech. Hůře pracují se zácpami a časem dojezdu, i když při propojení s telefonem dokáží vědět o aktuálních komplikacích. Na Google Maps či Waze v tomto ohledu ale nemají. Už se mi ale několikrát stalo, že při zadání navigování na odlehlou adresu nějaké levného ubytování TomTom nevěděl, jak se tam dostat zatímco Google či Mapy.cz byly bez problému.

Multimédia? Na některých vyjížďkách si použím písničky do sluchátek ze Spotify nebo Youtube Music aplikace. Otevřu si oblíbený playlist a připravím vše pro přehrávání. S čím jsem dlouho bojoval byla obsluha play/pause tlačítka, protože někdy potřebuji ticho okamžitě bez sundávání rukavic a hledání telefonu. Mám na to samostatný bluetooth multimediální ovladač Tunai Button, který se zřejmě už neprodává, ale věřím že najdete náhradu. Případně by mohlo jít použít tlačítko na Samsung SmartTagu a ideálně hlasové ovládání. Dejte mi vědět, vymyslíte-li to nějak chytřeji.

Dobrá tedy, to byl "krátké" představení možností navigování na motorce. Vše to dělám proto, abych se za jízdy mohl co nejvíce věnovat řízení, vlastním myšlenkám, odpočinku a nikoliv stresováním nad průběhem výletu, odbočkám, tankováním, příští zastávce a já nevím čemu ještě. Celé se to umocňuje, jede-li nás více za sebou.

2022-02-16

Windows Defender Exploit Guard should be enabled on machines

There are recommendations for improving security inside Microsoft Defender for Cloud for cloud. There is a list of tasks in the regulatory compliance area.


One of them is "Windows Defender Exploit Guard should be enabled on machines" which is advised to be resolved by the "Trigger logic app". That offer is the biggest SCAM Microsoft did to me in a long time.

 


The app must be manually created as consumption-based and I couldn't even find documentation, so I created a ticket to MS support. Both Security and LogicApp teams provided me with the answer that it's not their responsibility. That answer took like a week. The final suggestion is that if I want to do it with the logic app I must configure it fully by myself.

 

 

The only valid answer I was able to get was to look in detail for section "Remediation steps, Manual remediation: 1. Enable controlled folder access.".

 

Thank you for false advices!


2022-01-26

Azure Windows Server 2022 image name

It was surprisingly complicated to find the correct version of the Windows Server 2022 image name or so call offer ID.

The version of Windows Server 2022 for use in Azure has id:

MicrosoftWindowsServer:WindowsServer:2022-datacenter-azure-edition:latest

The version of Windows Server 2022 with SQL 2019 has id:

MicrosoftSQLServer:sql2019-ws2022:standard:latest

How to find more codes of Offer / Publisher / Sku / Urn / UrnAliasidentification? Answer is via Azure CloudShell by an az-cli command

az vm image list --location <location> --subscription <subscriptionId> -o table --publisher MicrosoftWindowsServer --all > allMs.txt

az vm image list --location <location> --subscription <subscriptionId> -o table --publisher microsoftsqlserver --all > allMsSql.txt

Note: you can't see WS2022 in default view of az vm image list without "-all" so far (1/2022).

And the tricky part is you can also deploy the new WS2022 via Azure Portal where you can find deployment URN in Template.json. Those look similar but aren't the same.

MicrosoftWindowsServer.WindowsServer2022-datacenter-azure-edition:latest

MicrosoftSQLServer.sql2019-ws2022sqldev:latest

Using MarketPlaceOfferId in Az-cli (az vm create command) will cause following error message

ERROR: (ResourceNotFound) The Resource 'Microsoft.Compute/images/microsoftsqlserver.sql2019-ws2022sqldev' under resource group '<resourceGroup>' was not found. For more details please go to https://aka.ms/ARMResourceNotFoundFix

Figure this out took me an unnecessarily long, so hopefully, you can be faster with my help.


2022-01-15

Azure vm set tempdb location

It is possible to configure location for temporary databases internally used by SQL server to specified location during server deployment imperatively via Az cli. I realized that not all newly created VMs have that item available in JSON representation even GUI of Azure Portal is reporting some value.

Read query

az vm show --name <VMname> --resource-group <RG> --query resources[0].settings.ServerConfigurationsManagementSettings.SQLStorageUpdateSettingsV2.SQLTempDbSettings.DefaultFilePath -o tsv

Write command

az sql vm update --name <VMname> --resource-group <RG> --set resources[0].settings.ServerConfigurationsManagementSettings.SQLStorageUpdateSettingsV2.SQLTempDbSettings='{"DefaultFilePath":"D:\\SQLTemp"}' -o none

Some more configuration option

 • SQLStorageSettings
  • diskConfigurationType:"NEW"
 • SQLTempDbSettings
  • .defaultFilePath:"<path>"
  • .storageWorkloadType:"OLTP"
 • SQLLogSettings
  • .defaultFilePath
  • .luns
 • SQLDataSettings
  • .defaultFilePath:"F:\\data"
  • .luns

I spotted that some VMs created from the image is not having the option available for reading TempDB location under ServerConfigurationsManagementSettings. It was possible to change basic SQLDataSettings and SQLLogSettings via RDP or SMSS tool but even that configuration didn't propagate to Azure. That happened because pre-prerequisites are not met.

 

Conditions to fulfill: There is an installed VM extension SqlIaasExtension and its state is deployed (visible via Portal). The second crucial condition isis that local user NT service\SQLIaasExtension has granted admin rights within the host. Last but not least the target location where is placed the defaultFilePath must be accessible for read/write/modify for a non-admin account or granted these rights for NT Service\MSSQLSERVER or granted local admin to that user as a whole.

 

It is easy to break SqlIaasExtension agent installation to get stuck in "provisioning" and then "failed" state. I have to discover the solution still to finish this tutorial.