2013-10-30

Nokia N8-00 zapomenutý zamykací kód

Po nedávném článku o přehrání češtiny u tohoto telefonu Nokia (RM-596), jsem řešil nový problém a to zapomenutý zamykací kód. 

Při manipulaci s telefonem došlo k automatickému zamknutí a ani restart nepomohl k úspěšnému zrušení volby. Mobil tak zůstal nepoužitelný... Ještě než se pustím do samotného popisu problému doplním, že před tímto incidentem se zdal být bezpečnostní kód známý a sám jsem jej do telefonu zadával. Proč došlo k přepisu (uživatelem?) je mi záhadou...

Na internetu se dočtete postupy, jak zjistit zapomenutý kód, popřípadě najdete množství kalkulaček master kódů a ani jeden nefunguje. Jako jediná možná cesta se ukázalo kompletně přepsat firmware (Dead flash) telefonu pomocí nástroje Phoenix.

K tomuto účelu nejlépe poslouží video návod na Youtube. S vynecháním části (1:05 - 2:10), pokud zároveň ne"hackujete". Jak získat soubory firmwaru jsem popisoval v článku o češtině. Asi s tím budete mít pár obtíží, nicméně Google v těchto záležitostech výrazně pomůže.

Po obnovení telefonu je zamykací kód nastaven na standardní 12345 a je možné ho opět změnit. (a tentokráte nezapomenout)Nastavení VPN na VŠB-TUO pro Android

Pro konfiguraci VPN sítě v systému Android je možné použít v aktuální verzi 4 vestavěného klienta a tak není nutné doinstalovávat mnohdy nepohodlný software. Obvykle není nutné hledat návody jinde než na interních stránkách, nicméně v tuto chvíli nejsou postupy zaktualizovány.

Konfiguraci provádím na HTC One S s verzí Androidu 4.1.1 s nádstavbou Sense 4+. Konfigurace na jiném telefonu může vypadat jinak, ovšem zadávané informace budou stejné.

Kde najít samotné nastavení:
Menu => Nastavení => Bezdrátové připojení a sítě => Další => Síť VPN => Přidat profil VPN


Nyní musíte nastavit parametry připojení:
  • Název: libovolný např. VŠB VPN
  • Typ: IPSec Xauth PSK
  • Adresa serveru: vpn.vsb.cz
  • Identifikátor protokolu IPSec: vsb
  • Předsdílený klíč IPSec: vsb3000
 Nyní nastavení uložíte zmáčknutím zpět a klepnete na nově vytvořenou položku VŠB VPN.

  • Uživatelské jméno: login000 (vaše studentské číslo)
  • Heslo: ***** (heslo LDAP, tedy to častější, jiné než pro připojení do WiFi sítě školy)

Nyní máte telefon připojený. Pokud na něm v prohlížeči vyťukáte adresu www.mojeip.cz, pak uvidíte, že jste připojeni z rozsahu školy tedy 158.196.*.*. Dovolím si upozornit, že jste nyní připojeni stejně, jako když se nacházíte v areálu školy a že vaše činnost na internetu podléhá pravidlům školní sítě, takže na to nezpomeňte!


2013-10-26

Jednotný čas Pragotron - hlavní hodiny

Kamarád mi donesl hlavní hodiny systému jednotného času Pragotron, typ EH40. Jak to tak bývá, závada byla identifikována takto: "Nefunguje to. Oprav to, prosím."

Pro laiky uvedu, že systém jednotného času je systém, ve kterém jsou jedny hodiny hlavní, jež vysílají každou minutu krátký impuls k ostatním hodinám podružným. Impulz se vysílá po dvou drátech, v sudou minutu má jednu polaritu a v lichou minutu má opačnou polaritu. Napětí může být různé, podle toho, kde se daný systém nachází. Ve velkých závodech s rozsáhlými systémy a desítkami (nebo stovkami) podružných hodin se používá napětí 60V, v menších systémech pak 24V nebo 12V. Tyto konkrétní hodiny jsou vyrobené pro vysílání impulzů o napětí 24V.


Hodiny naštěstí pocházejí z doby, kdy se k výrobkům dodával návod k použití včetně kompletního schématu zapojení i s popisem jeho funkce. Díky tomu jsem nemusel složitě zjišťovat funkci každé součástky, ale mohl jsem se rovnou pustit do analýzy problému.

Závada se projevovala tak, že LED diody indikující polaritu a napětí na minutové lince různě poblikávaly a na výstupu se objevovalo poměrně velké napětí. Kvůli toho docházelo k otáčení hodinových strojků podružných hodin aniž by uplynula celá minuta. Po připojení na laboratorní zdroj s nastavenou hodnotou 24V vše fungovalo zcela spolehlivě a hodiny se zdály být funkční. Ovšem při připojení na vnitřní transformátor se závada opět projevila a měřením jsem zjistil, že napájecí napětí hodin je téměř 40V, přestože na štítku transformátoru je uvedeno sekundární napětí 27V. Tak vysoká hodnota je způsobena jednak usměrněním a vyhlazením (tím se napětí zvedne na 1,4 násobek) a navíc i tím, že transformátor je vyrobený pro hodnotu síťového napětí 220V a dnes máme v síti běžně 230V, většinou však trochu více. Tím pádem dojde ke zvýšení napětí na sekundárním vinutí. Výsledkem analýzy bylo - snížit napájecí napětí na 24V.

Snížení lze dosáhnout několika způsoby. Většina z nich je však velmi pracná. Jedná se buď o výměnu transformátoru za jiný (podmínka - stejné rozměry trafa), nebo o změnu počtu závitů na sekundárním vinutí (technicky nemožné u továrně vyrobených traf). Vybral jsem ten nejjednodušší - vložit do obvodu integrovaný stabilizátor napětí. Jak jsem to udělal, to je patrné z fotografií. Zakreslené schéma je jen orientační, z fotografií je vidět, že jsem použil více diod, kvůli úpravě hodnoty výstupního napětí ze stabilizátoru.


Zpočátku jsem měl obavy ze ztrát na stabilizátoru, díky nimž se bude zahřívat. Nakonec po krátkém vyzkoušení jsem zjistil, že se zahřívá jen mírně a díky umístění nahoře uvnitř hodin nezahřívá žádné součástky kolem. Bezproblémový dlouhodobý chod by tedy měl být zaručen.


Sobotní dopoledne strávené u EH40 ukázalo své plody a po několika peripetiích s akuvrtačkou se podařilo hodiny zkompletovat a spustit. Ukázalo se, že napájecí napětí udržované na hodnotě 24V pomáhá ke správné funkci hodin, navíc na výstupní minutové lince je také napětí 24V. Před vložením stabilizátoru bylo napětí na lince 32V, což zbytečně zvyšovalo spotřebu strojků podružných hodin a bylo zvýšené riziko spálení citlivých strojků. Nyní hodiny běží ve zkušebním režimu a napájí jedny podružné hodiny. V tomto provozu se ukáže, jestli je provedená úprava provozuschopná z dlouhodobého hlediska.2013-10-23

Aktualizace na Windows 8.1 chyba

Když jsem se na přednášce Microsoftu "Přivítejte Windows 8.1" v den zveřejnění aktualizace pokoušel o aktualizaci, došlo u mne k několika chybám. Naštestí se mi je podařilo vyřešit.

Postup jsem aplikoval na legální Windows 8 Pro. Nejprve je nutné mít doinstalované všechny aktualizace přes Windows Update, protože jinak se nezobrazí nabídka na aktualizaci na systém Windows 8.1, protože samotná aktualizace je nabízena nikoliv přes Windows Update, ale přes Store. 
Ve Windows Store uvidíte velký banner na aktualizaci (3,53GB), pokud tam není, nemáte splněny všechny předpoklady pro instalaci.Proč ovšem píšu tento článek: Během instalace se mi vyskytly 2 chyby, díky kterým jsem ji nemohl dokončit. Konkrétně tedy 0x8007139f a 0xc190010b. Nemomohlo, opětovné spuštění, restart ani rady z internetu v podobě povolení automatických aktualizací. Nicméně problém vyřešil průvodce WindowsUpdateDiagnostic.diagcab ze stránek Microsoftu.

Po té již instalace bezproblémů prošla... :-)

Doplněno: Tato instalace nicméně dost rozhasila operační systém. Je to vlastně nová instalace přes starou. Některé programy nešly spouštět, jiné padaly, systém souborů se musel přeindexovat pro podporu hledání a celkově se rychlost a spolehlivost snížila. Spěje to k čisté instalaci Windows 8.1...

2013-10-06

Pozor na instalačky _BetterInstaller.com

Spěchej pomalu říká jedno přísloví, takže dávejte pozor na instalačky s přídomkem  _BetterInstaller.com, protože úžasně zasviní počítač.

Hledal jsem program NbuExplorer ze stránek Sourceforge.net, které jsem až do nynějška považoval za seriózní portál. Stránka nabídne ke stažení tento instalátor, který formou "next, next, next, finish" zaneřádí počítač doplňky od Seznamu, Optimizeru, nějakým FrogDownloadem či co to bylo...
 
Mě v instalaci zastavil až firewall, proto jsem ji nedokončil. Nicméně ihned po té, co zjistíte, že jste instalovali špatně, odpojte internet. Zkontrolujte programy Po spuštění, vyhoďte ze autostartovacího seznamu lištičku, optimizer a žábu. Přejděte do jejich složek a smažte vše, co lze. Zbytek dokončete v Nouzovém režimu za pomocí některého čističe. Po nabootování do běžného režimu se zdá být vše v pořádku...

Pozor tedy na soubor: NbuExplorer_v3.0_BetterInstaller.com.exe
a místo něj stahujte bezpečný: NbuExplorer_v3.0.zip