2019-03-20

MUDr. Pavla Zezulová zkušenost se zubařkou

K paní zubařce Zezulové jsem chodil od mala a neměl jsem důvod jí nedůvěřovat i když jsme měli v rámci rodiny jisté indície, že kvalita péče nemusí být dostatečná. Poté, co jsem zažil na vlastní zuby případ nedokonalé péče, tak tam již nechodím. 

Recenze na zubaře jsou problém, lidé, kteří jsou spokojení nic nenapíšou a slyšíte jenom případy kdy se to nepodaří. Jako cokoliv, co není pásová výroba jsou zdravotnické zákroky i opravy různých věcí dílem zkušenosti a souhra dobrých okolností - všechno se nemusí podařit. Nicméně při zpětném pohledu na péči, kterou jsou obržel jsem usoudil, že šlo v mém případě s paní Zezulovou o lajdáctví nebo neprofesionalitu.

Pozitivní věci o ošetření u vase-zuby.cz: Když  jsem zavolal s problémem, dostal jsem dobrý termín. Byly týdny, kdy jsem nemohl přijít a podařilo se mi vždy domluvit a získat datum, které mi vyhovovalo a nebylo za půl roku. V tom mi vyšla ordinace vstříc a byl jsem za to tenkrát rád.

Příběh: 14.8.2017 preventivní prohlídka, nalezen kaz na dolní šestce a opraven amalgánovou plombou. Po třech měsících mi pořád přišlo, že tam musí být další kaz, protože jsem měl divný pocit v zubech na více místech. 7.3.2018 objednán na kontrolu: "není tam problém", překvalifikováno jako preventivní prohlídka. 28.6.2018 odvrtání plomby, "kaz nebyl odstraněn dokonale", převrtáno a zajištěno bílou plombou (700 Kč). 10.7. provrtání plomby skrz, protože pod ní byl tlak a nedalo se na zubu kousat. Fáze "dýchání" 16.8.2018 dočasné zacelení vrtání, potřebuje to více času. 16.10.2018 ukončení dočasného zacelení a pozvánka za dva měsíce na finální úpravu. To bylo naposledy, co jsem byl v ordinaci u paní Zezulové, péče trvala 1 rok 2 měsíce 2 dny a 5 návštěv pro odstranění původního problému.

A jedeme dál! Protože bolest zubu byla paralyzující, že jsem už musel mít tlumení bolesti, tak 13.11.2018 objednání k zubaři ve Finsku k akutnímu ošetření. Začneme tím, že jsem měl poprvé na celý problém udělaný rentgen. Paní zubařka prohlásila, že ošetření bylo provedeno nedostatečně do hloubky a starou metodou. Diagnóza byl pokročilý zánět kořene a že se mi ten zub pokusí ještě zachránit. (1500 Kč) 23.1.2019 permanentní ošetření kořene zubu (2700 Kč) a 20.2.2019 finální provedení (1600 Kč). Hlavně po tom prvním zákroku to byla extrémní úleva a mohl jsem začít zase kousat "celou pusou".

Poznámka: líbilo se mi vybavení, které používali ve veřejném zdravotnickém středisku a hlavně jsem si uvědomil, že to křeslo u paní Zezulové znám celý svůj život, co tam chodím, tedy nějakých 20 let a že existují i značně modernější varianty.

Jak si vzít z příběhu ponaučení? Zubům nerozumím a proto jsem v postupu důvěřoval lékaři. Měl jsem trvat na rentgenu. Přijde mi, že jsem dostával péči, abych se vlezl do tabulek zdravotní pojišťovny. Nevím, jestli existuje nadstandard v české péči nebo obecná nechuť zákazníků si platit cokoliv navíc a proto mi nebyly nabídnuté položky za které bych musel připlatit. Finové mi detailně naúčtovali každou provedenou položku (navíc k pojištění, nikoliv jako cenu pro nepojištěnce) třeba rentgen za 215 Kč, návštěva zubaře za 335 Kč atp, nicméně zub mám od nich "zachráněn".

Jak s tímto příběhem naložíte je na vás... Ještě si můžete přečíst, jak tento případ viděla s úhradou nákladů z cestovního pojištění Česká pojišťovna.

P.S. Ještě zajímavý detail, ačkoliv v Česku není problém s jazykovou bariérou, tak se v podstatě žádná zubařka, u které jsem kdy byl, nezabývala s představením možnosti řešení, jen "vyhrne rukávy" a jde na věc...

2019-03-08

Používání SonarQube pro DevOps

Zprovozňoval jsem analytický nástroj SonarQube pro použití v Jenkins pipeline, nicméně jako standalone instanci tedy bez pluginu. K použití GetCodeflow s jehož autorem se znám jsem nedosal povolení od správce repozitáře, je potřeba tedy udělat analytiku lokálně. Kdybych náhodou instaloval nový server, píšu si následující poznámky.


Stažený instalátor SonarQube není instalátor. Složku je potřeba rozumně pojmenovat a někam permanentně umístit jako třeba C:\Program Files\sonarqube

Nejprve je nutné nainstalovat 64 bitovou Javu (JRE) a složku propojit s konfiguračním souborem C:\Program Files\sonarqube\conf\wrapper.conf, kam je třeba vložit řádek 
wrapper.java.command=C:\Program Files\Java\jre1.8.0_202\bin\java
Dále můžete vyzkoušet spuštění StartSonar.bat ze složky bin/windows-x86-64 přes command line (uvidíte případné chyby), pokud se načítá aplikace http://localhost:9000 (login admin/admin) je vše v pořádku. Kdyby byl větší problém, otevřete C:\Program Files\sonarqube\logs\sonar.log a koukněte na konec souboru co bylo příčinou pádu.
wrapper  | Waiting to start...
wrapper  | The SonarQube service was launched, but failed to start.
Před plným používáním je třeba doladit několik detailů. Zejména instalace samospouštěcí služby. Otevřete příkazový řádek v admin režimu, nalistujte C:\Program Files\sonarqube\bin\windows-x86-64\ a spusťte InstallNTService.bat, poté by se měla v systémových službách (services.msc) objevit služba SonarQube s automatickým startem.

V průběhu prvního testovacího buildu jsem se vinou obrovského solution (3 miliony řádku kódu ve 4,5 GB zdrojových kódů) potýkal s nedostatkem paměti, kterou bylo potřeba rozšířit. 32 bitová aplikace zvládá alokovat maximálně 2 GB paměti, proto je potřeba používat 64 bitovou. 
INFO: EXECUTION FAILURE
INFO: Final Memory: 15M/247M
ERROR: Error during SonarQube Scanner execution
ERROR: Java heap space
ERROR: The SonarQube Scanner did not complete successfully. Post-processing failed. Exit code: 1 
Nastavení se provádí v C:\Program Files\sonarqube\conf\sonar.properities. Hodnota sonar.web.javaOpts=-Xmx<číslo>m uvádí maximální možnou paměť a -Xms<číslo>m hodnotu při startu, rozpětí je tedy žádoucí velké.

Funkční nastavení: wrapper.conf
wrapper.java.additional.1=-Xms2048m
wrapper.java.additional.1=-Xmx%WRAPPER_SYSMEM_80.0%
Funkční nastavení: sonar.properties
sonar.web.javaOpts=-Xmx512m -Xms128m -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError
sonar.ce.javaOpts=-Xmx8192m -Xms1024m -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError
Jak vystavit SonarQube do sítě? Na mém serveru běží také IIS, takže je potřeba rezervovat adresu v IIS a nastavit redirect podle návodu. Pro samotné přepnutí aplikace pak stačilo nastavit DNS záznamy a uvnitř v aplikaci položku sonar.core.serverBaseURL => Administration/Server base URL. Navíc je potřeba zvýšit limit pro uploadované soubory, jinak končí analýza chybou "ERROR: Failed to upload report - HTTP code 404: "

Jak mít permamentní výsledky v databázi? Je potřeba C:\Program Files\sonarqube\conf\sonar.properities propojit s DB serverem a to následujícím způsobem. V DB (MSSQL) vytvořit databázi (v options zvolit Collation = Latin1_General_CS_AS), vytvořit uživatele, přiřadit mu db_owner právo a zrušit expiraci jeho hesla. (ideální je zkusit se připojit přes Microsoft SQL Server Management Studio). A vlastní konfigurace tedy
sonar.jdbc.username=sonarqube
sonar.jdbc.password=password

sonar.jdbc.url=jdbc:sqlserver://<IPorDNS>:1433;databaseName=sonarqube
A to je vše, restartovat službu SonarQube a nechat nástroj znovu načíst. Případné chyby jsou ve web.log.

Jak propojit přihlášení do rozhraní SonarQube přes Active Directory? Předně je třeba vytvořit uživatele (?) ve zmíněné doméně, který bude sloužit pro přístup samotného SonarQube. Konfigurace v sonar.properities je pak následující
sonar.security.realm=LDAP
sonar.security.savePassword=true
#sonar.security.localUsers=admin
ldap.url=ldap://DOMAIN.local:389
ldap.bindDn=sonarqube@DOMAIN.local
ldap.bindPassword=PASSinPLAINTEXT
#ldap.bindPassword={aes}passhashed
ldap.user.baseDn=cn=users,dc=DOMAIN,dc=local
ldap.user.request=(&(objectClass=user)(sAMAccountName={login}))
ldap.user.realNameAttribute=cn
ldap.user.emailAttribute=mail
ldap.group.baseDn=DC=inpulsetest,DC=local
ldap.group.request=(&(objectClass=group)(memberUid={uid}))
Není potřeba dalšího pluginu a přihlašování pak probíhá jen zadáním username bez domény. Pokud chcete mít z uživatelů administrátory, jde to snadno přes položku Administration/Security/Global permission a zaškrtnout příslušná oprávnění v sonar-users skupině.
 
Každopádně po této konfiguraci funguje nástroj v enterprise režimu a podporuje DevOps proces.