2021-12-13

Třetí dávka očkování Covid se zahraničním certifikátem

Mám vcelku zajímavou historii Covid-19 vakcinace. Tento příběh by mohl někomu pomoci s řešením své vlastní situace.

Moje první očkování proběhlo na konci května jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson's Janssen. Nastal konec listopadu a podle aktuálních doporučení byl čas na přeočkování další dávkou (6 měsíců po původních 8). Po aplikaci vakcíny se můj Covid certifikát aktualizoval a nyní zobrazuje stav 3/3 značky SPIKEVAX Moderna (bez zmínek předchozího typu). Z toho vyplývá, že druhá dávka byla technicky naprosto vynechána. Není třeba se obávat, že pak certifikát zobrazuje 2/3 nebo nějakou jinou matoucí informaci.

Měl jsem zahraniční (EU) certifikát, protože jsem v době prvotní vakcinace bydlel v Polsku. Ptal jsem se podpory covid-podpora@nakit.cz, jak tento certifikát dostat to českého systému a bylo mi odpovězeno, že to není třeba, protože tato verze platí všude. Nicméně v tomto stavu šlo online rezervaci provést jen na první dávku. Co s tím?

Žádná instituce není po internetu ochotná nic řešit a ani moc individuálně poradit. Takže jsem zašel do pop-up očkovacího centra v Praze na Hlavním nádraží (provozovatel je Nemocnice Na Bulovce), kde není potřeba mít domluvenou schůzku. Nejprve mi tam převedli polský certifikát do českého systému (jako kdyby celé očkování proběhlo v Česku) a po několika hodinách došlo k aktualizaci na aktuální stav očkování 3/3. Takto lze tedy udělat převod cizího certifikátu na náš.

Kromě vlastního certifikátu chtěli znát také původní šarži očkovací látky (malá samostatná papírová kartička) a vidět doklad totožnosti - občanku. Zpětně mi došlo, že kvůli bezpečnosti neudělá přepis žádný admin po emailovém dotazu, ale fyzicky to zjevně lze. Tímto způsobem nejspíše půjdou převést i očkování provedená mimo EU a získat tak evropskou verzi potvrzení.

Nový certifikát je dostupný nejen na portálu očkování, kam se lze přihlásit pomocí české eIdentity, ale byl mi také zašifrovaný poslán na můj email uvedený na formuláři k očkování. SMS klíč došel na telefonní číslo uvedené tamtéž. Tímto může zjevně získat doklad i osoba, která nemá v Česku oficiální přihlašovací údaje. 

Vakcinace se provádí i u rodinných příslušníků osob, které mají trvalý či přechodný pobyt v České republice. Podle mě je takto možné naočkovat takřka kohokoliv. Vakcinaci je možné absolvovat v režimu samoplátce, kdy není potřeba předložit průkaz pojištěnce. Uznávané jsou stejně jen české zdravotní pojišťovny.

Rodinný příslušník občana EU je rodinný příslušník občana kteréhokoli ze států Evropské unie, např. manžel, dítě, rodič nebo jiný příbuzný splňující podmínky zákona o pobytu cizinců.

Za tzv. vzdáleného rodinného příslušníka občana EU se považuje i cizinec, který prokáže, že: (zkráceno)  je v zemi, z níž pochází, členem domácnosti tohoto občana EU nebo státního občana ČR nebo má s občanem EU nebo se státním občanem ČR přihlášeným k trvalému pobytu na území řádně doložený trvalý partnerský vztah.

Personál v očkovacím centru v Praze na Hlavním nádraží hovořil (během mého tamějšího pobytu) několika cizími jazyky a to slovenštinou a angličtinou. Jsem si jistý, že všechny formuláře byly dostupné také v anglické verzi.

Toto byla administrativní zjištění vysledována během mé "cesty očkováním". Nemám žádnou kompetenci odpovědět na vaše dotazy, ale pokud se zeptáte v komentáři, tak bych měl být schopen doplnit či rozšířit tento text, aby více pokrývat dotazovanou situaci.


Žádné komentáře :

Okomentovat

Dotaz, připomínka, oprava?
(pokud máte problém s vložením příspěvku, vyzkoušejte to v prohlížeči Chrome)