2014-10-08

Apache Tomcat multiple instances na jednom počítači

Řešil jsem problém s během více programů Apache Tomcat najednou na serveru. Navíc v odlišných verzích 6 a 7.

Problém se projevoval tak, že pokud byl spuštěný server 1, pak po chvilce běhu spadnul server 2 a naopak. Marně jsem zkoušel prohazovat čísla portů webového serveru, ale od řešení to nebylo daleko

Instance se bily na konfiguraci portu. Stačilo tedy nastavit odlišné ID a server se trvale rozběhnul.
<Server port="8006" shutdown="SHUTDOWN">
Což je nastavení, které se mění na adrese:
...\apache-tomcat-7.0.29\conf\server.xml
Podle nápovědy je to port zodpovědný za:
The command string that must be received via a TCP/IP connection to the specified port number, in order to shut down Tomcat.
Chybový log předtím vypadal nějak následovně:
Caused by: java.lang.Exception: Socket bind failed: An attempt was made to access a socket in a way forbidden by its access permissions.  
at org.apache.tomcat.util.net.AprEndpoint.bind(AprEndpoint.java:423)
at org.apache.tomcat.util.net.AbstractEndpoint.init(AbstractEndpoint.java:610)
at org.apache.coyote.AbstractProtocol.init(AbstractProtocol.java:429)
at org.apache.catalina.connector.Connector.initInternal(Connector.java:981)
... 13 more
To jen tak pro příště...

Žádné komentáře :

Okomentovat

Dotaz, připomínka, oprava?
(pokud máte problém s vložením příspěvku, vyzkoušejte to v prohlížeči Chrome)