2023-04-17

Robot Framework show IP addresses

Recently I was struggling with an error message caused by the not opened firewall between Robot executing computer and the server hosting the website.

"WebDriverException: Message: unknown error: net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT"

So the straightforward solution is to fetch the public and/or private IP address of the machine hosting robot tests to do a proper firewall opening on port 80/443.

You can do it by following block which will print output to the console.

*** Settings ***

Library Selenium2Library

Library String


*** Variables ***

${BROWSER} edge


*** Test Cases ***

Network scanning

[Documentation] Print network details of test execution machine

${ip}= Evaluate [l for l in ([ip for ip in socket.gethostbyname_ex(socket.gethostname())[2] if not ip.startswith("127.")][:1], [[(s.connect(('8.8.8.8', 53)), s.getsockname()[0], s.close()) for s in [socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)]][0][1]]) if l][0][0] socket

Log To Console Private IP is: ${ip}

Open Browser http://api.hostip.info/get_json.php ${BROWSER}

${ippublic}= Get Text //html/body/pre #get the IP address text

Log To Console Public networking details are: ${ippublic}

Close Browser

If it's hard to read, use this GitHub Gist with the same code. And that is all what was needed to do.

Here is how the output is looking like:

2023-02-23

Jawa 300 CL recenze řidiče rozcestník

Moderní kývačku jsem si (před)objednal v roce 2020, protože sice mám rád veterány, ale jsem moderní člověk a nostalgii mám rád vizuální, konstrukční, případně senzorickou, nikoliv však uživatelskou. Jelikož je model Jawa 300 CL případně 42 nebo v podstatě i 350 CL hojně diskutovanou motorkou, dovolil jsem si přinést poznatky z jejího používání. 

 Protože se toho v čase nasbíralo více, vytvářím tento seznam, kterému říkám rozcestník.

Obecná moto témata

 

2022-12-22

Švédština ve Finsku

Finsko má dva oficiální jazyky. To znamená, že všechny veřejné služby a informace musí být povinně dostupné v obou jazycích. Příjemným důsledkem je, že když už mají šablonu na vícejazyčnost, tak informaci mnohdy přihodí ještě dobrovolně angličtinu. Mohlo by se vám snadno zdát, že záležitost je vyřešená, nicméně slušně bublá pod povrchem pěny dní. Pojďme si to objasnit.